e10 bio-etanol for honda eiere
Publisert: 17.04.2023
 

Økning av bio-etanol i bensin til E10

Hva bør du som Honda-eier vite?

Honda motorer produsert etter 1990 er kompatible med E10 95 oktan bensin. Men det er viktig å være klar over hvordan slanger, pakninger, membraner og lignende i drivstoffsystemet vil reagere med bio-etanolen over tid.

Honda-maskiner som er produsert etter 2018 er designet for å tåle E10 drivstoff, så det er ingen problemer knyttet til bruken av dette drivstoffet. Imidlertid har produsenten ikke testet eldre produkter med høyere bio-etanol tilsetning, og derfor kan vi ikke garantere at disse maskinene vil fungere problemfritt med E10 drivstoff. For maskiner eldre enn 2018 anbefaler Berema AS å bruke 95/98 oktan bensin med maksimalt 5% bio-etanol (E5) for å unngå eventuelle problemer.

Selv om motoren vil fungere som den skal med E10 drivstoff, er det viktig å være oppmerksom på at bio-etanol er mer aggressivt mot slanger, tetninger, membraner og lignende i drivstoffsystemet enn vanlig bensin. En økning i mengden bio-etanol vil også redusere drivstoffets lagringsevne. Det betyr at det er enda viktigere å drenere forgasseren ved lagring, og enten lagre maskinen med full tank tilsatt egnet konserveringsmiddel, eller tom tank og fylle på ny bensin ved oppstart.

Vi anbefaler at Honda-eiere tar hensyn til disse faktorene når de velger drivstoff til sine maskiner, spesielt for de eldre produktene. På denne måten kan du opprettholde optimal ytelse og forlenge levetiden til maskinene dine.
 
Sender... Vennligst vent!